Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2014

6379 51f6 500
Reposted bybobinkabudas

December 23 2013

7963 1482 500
Reposted byrtmnmanhattanbitchmividalocaonastick

December 17 2013

Reposted byjobdzia jobdzia
3881 303d 500
Reposted byjobdzia jobdzia

December 02 2013

November 14 2013

3454 0785 500
Would you go to bed with me...? ;)
Reposted bysoulworldtrivewaewaewa
3251 65fe 500
Reposted byweakdarkoraliasidontcareiloveitpalina

November 07 2013

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.

Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,

nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.

Ja przyszedłem się kochać.

Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.

Odpada dylemat: kawa - herbata?

Przyszedłem się kochać.

Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.

Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.

Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.

Ja przyszedłem się kochać.

 

— Marcin Świetlicki, "Olifant"
są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze. choćby nie wiadomo jak nas zawiedli i jak bardzo pozwolili nam cierpieć. i mimo że wywoływali najokropniejszy ból, gdy odchodzili - to wywołują najcudowniejszy uśmiech, gdy wracają.
— własnie
Reposted frombomdia bomdia viacomebacksoon comebacksoon
3561 a3a9

November 06 2013

5727 a869 500
Reposted byJamesEvanscomebacksoon

October 28 2013

1449 f0be 500
Reposted bycomebacksoon comebacksoon

October 23 2013

4216 7c98
Reposted frompesy pesy
Ona właśnie taka była, ogrzewała wszystko naokoło siebie, a sama się wypalała.
— Marek Soból
Reposted frompesy pesy
Reposted byirrespectivepiaev2pxzoostellina43tootylkooadaa
Reposted bysalzseen salzseen

September 18 2013

9565 9a24
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
0057 97cd 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
Powiem wam, co ja o tym myślę.
Miłości nigdy nie jesteś pewien.
To tak jakbyś suszył włosy i usłyszał telefon, ale kiedy wyłączasz suszarkę, telefon milczy.
A ty stoisz i myślisz, czy naprawdę dzwonił czy tylko dzwoniło ci w uszach.
— Ray, Radio Free Roscoe
3331 d68f
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl